TERMENI SI CONDITII GENERALE DE VÂNZARE

1) DEFINIȚII

Termenul „ contract de vânzare online” se referă la contractele de cumpărare – legate de bunurile mobile mobiliare ale Furnizorului – între Furnizor și Cumpărător în cadrul unui sistem de vânzări la distanță prin instrumente telematice instituite de Furnizor.

Termenul  „Cumpărător”  se referă la consumator, adică „persoană fizică” care face obiectul achiziției prezentului contract în scopuri care se află în afara activității sale comerciale, comerciale sau profesionale (dacă există).

Termenul  „Furnizor ” se referă la persoana care furnizează bunurile specificate în acest contract.

Cumpărătorul, prin trimiterea unei confirmări a comenzii de cumpărare prin computer, acceptă necondiționat și este de acord să respecte termenii și condițiile generale de plată stabilite mai jos în timpul relației sale cu furnizorul; Cumpărătorul declară, de asemenea, că a citit și a acceptat toate informațiile furnizate, în conformitate cu prevederile menționate, și recunoaște, de asemenea, că Furnizorul nu este obligat de nicio altă condiție, cu excepția cazului în care s-a convenit anterior în scris.

Angajamentul expres al cumpărătorului:

– Acești Termeni și condiții de vânzare trebuie examinați online de cumpărătorii care vizitează site-ul, înainte de a confirma achizițiile lor. Trimiterea confirmării comenzii implică cunoașterea și acceptarea deplină a Condițiilor generale de vânzare.

 • Cumpărătorul este de acord și se angajează, după finalizarea procedurii de cumpărare online, să tipărească și să păstreze acești Termeni și condiții de vânzare, deja citiți și acceptați în timpul procesului de cumpărare.
 • Prelucrarea datelor cu caracter personal:
 • Datele cu caracter  personal solicitate în timpul procesului de înregistrare sunt colectate de Francesco Conte com srl. și prelucrate electronic și / sau manual cu scopul unic de a respecta obligațiile care decurg din orice acord încheiat cu Clientul și nu vor fi, în niciun caz sau în niciun fel, transferate către terț
  Francesco Conte Com S.R.L. garantează clienților respectarea reglementărilor privind prelucrarea datelor cu caracter personal reglementate de Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.
 • . Operatorul de date este Francesco Conte Com S.R.L cu sediul social str Arad 12, sctor 1, Bucuresti, , și anume reprezentantul legal, cu excepția cazului în care un administrator este numit.
  Clientul are dreptul, în orice moment, să retragă consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, prin scris la
  notiziario@venchi.ro.
  Clientul declară că a primit și a văzut notificarea informațională care specifică drepturile de protejare in conformitate cu prevederile Legii nr.677/2001.
 • Comunicările de marketing (de ex. Buletin informativ) vor fi trimise numai după consimțământul explicit al Clientului, emis împreună cu consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, furnizat la depunerea cererii de înregistrare.

2) IDENTIFICAREA ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR CONTRACTUALE

Furnizor: 
Bunurile în aceste condiții generale de vânzare sunt vândute de Francesco Conte Com S.R.L cu sediul social în Bucuresti, sector 1, str Arad 12, înregistrată la Camera de Comert cu J40/1641/2013, RO31206230.

Cumpărător: 
consumator, adică „persoană fizică” care efectuează achiziția.

3) OBIECTUL ȘI ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI

În cadrul acestui contact, Furnizorul și respectiv Cumpărătorul sunt de acord să vândă și să cumpere – prin instrumente telematice la distanță – numai bunurile mobile corporale disponibile pentru vânzare pe acest site web.

Contractul dintre Furnizor și Cumpărător va fi încheiat exclusiv pe internet. Pentru a trimite o comandă de cumpărare pentru bunurile disponibile pentru vânzare, Cumpărătorul trebuie să acceseze site-ul nostru web și să urmeze instrucțiunile cuprinse în acesta.

Contractul de cumpărare se consideră executat atunci când o comandă este plasată de către Cumpărător prin intermediul formularului nostru de comandă online. Rezumatul comenzii poate fi vizualizat pe pagina web relevantă și va conține următoarele detalii: datele personale ale cumpărătorului, detaliile comenzii, prețul bunurilor achiziționate, taxele de livrare, metoda de plată și termenii și adresa de livrare. La primirea comenzii Cumpărătorului, Furnizorul va trimite un e-mail de confirmare și / sau va direcționa Cumpărătorul către o pagină web tipărită care conține rezumatul comenzii împreună cu datele menționate în formularul de comandă. Se consideră că contractul a fost încheiat și este efectiv numai la executarea comenzii și la emiterea bonului fiscal sau a facturii relative. Până atunci, Furnizorul are dreptul de a refuza comanda. Chitanța fiscală / factura de vânzare este emisă de Francesco Conte com srl și trimisă prin e-mail exclusiv Cumpărătorului.

4) PLĂȚI

Furnizorul acceptă plățile pentru bunurile comandate prin intermediul cardurilor de credit importante (Mastercard, Visa). Furnizorul acceptă, de asemenea, plăți prin transfer bancar. Pe plăți prin transfer bancar, comanda se execută numai la primirea dovezii de plată. Datele cardului de credit sunt gestionate direct de Globalpayments. Datele cu caracter personal sunt protejate prin intermediul unor sisteme de criptare de nouă generație care împiedică utilizarea neautorizată a acestor date de către terți și sunt transmise direct băncii. Furnizorul își rezervă dreptul de a solicita autorizație băncii emitente pentru a verifica proprietatea și autenticitatea cardului de credit în cazul în care apar probleme.

5) TERMENI ȘI METODE DE LIVRARE

Furnizorul va expedia mărfurile comandate prin Curieri sau alte companii de curierat, după cum se consideră necesar. Comenzile sunt de obicei procesate în aceeași zi în care este plasată comanda sau pot dura încă 1-5 zile lucrătoare.  În cazul în care Furnizorul nu este în măsură să livreze bunurile în termenii conveniți, Cumpărătorului îi va fi notificat prompt prin e-mail în care se precizează termenul în care va fi procesată comanda. Termenii de livrare pot varia în funcție de adresa de destinație și de alte motive care nu depind de controlul Furnizorului.

6) TAXE DE TRANSPORT ȘI DE LIVRARE

Bunurile sunt expediate DDP (taxa de livrare plătită) și, prin urmare, vor ajunge direct la locul de livrare indicat în comandă; nu sunt prevăzute taxe suplimentare în afară de cele deja plătite în momentul plasării comenzii.

7) PREȚURI

Toate prețurile bunurilor enumerate și disponibile pentru vânzare pe acest site web sunt o ofertă publică și includ TVA și alte taxe. Taxele de expediere vor fi indicate și calculate de către Cumpărător prin procedura de cumpărare înainte de trimiterea comenzii și pot fi vizualizate pe pagina cu rezumatul comenzii. Prețurile fiecărui produs oferit spre vânzare sunt valabile până la data plasării comenzii și sunt indicate în pagina web rezumatul comenzii. Se înțelege că prețurile și condițiile pot fi modificate în orice moment, la discreția exclusivă a furnizorului și se vor aplica prețurile indicate pe pagina de rezumat a comenzii.

8) DISPONIBILITATEA PRODUSULUI

Furnizorul garantează procesarea și executarea în timp util a comenzilor printr-un sistem telematic. În cazul în care cantitatea comandată depășește stocul disponibil la îndemână, Furnizorul va trimite cumpărătorului un e-mail prin care se precizează că produsul nu este în stoc și va specifica data la care va fi disponibil. Cumpărătorului i se va solicita, de asemenea, să își reconsidere comanda înainte de a continua. Cumpărătorul va fi informat cu promptitudine, prin mijloace electronice, despre finalizarea cu succes a procesului de înregistrare a comenzii printr-un e-mail de confirmare, care nu este obligatoriu din punct de vedere juridic, deoarece este un simplu rezumat al comenzii.

9 )  LIMITAREA RESPONSABILITĂȚII

În cazul în care o comandă nu poate fi executată în termenii din prezentul contract din cauza unor evenimente de forță majoră, Furnizorul nu va fi tras la răspundere pentru nicio problemă sau pierderi ulterioare suferite de Cumpărător. Furnizorul nu va fi tras la răspundere față de Cumpărător, cu excepția cazurilor de abatere intenționată sau neglijență gravă, eșec web sau defecțiuni care nu pot fi controlate de Furnizor sau de sub-furnizori. De asemenea, Furnizorul nu va fi tras la răspundere pentru orice daune, pierderi sau taxe suplimentare suferite de Cumpărător în cazul neexecutării contractului din cauze care nu îi pot fi atribuite, dat fiind că Cumpărătorul are dreptul să solicite rambursarea întregului preț plătit pentru produs. Furnizorul nu va fi tras la răspundere pentru utilizarea frauduloasă sau ilegală – de către terți neautorizați – a cardurilor de credit la plata produselor achiziționate,

10) GARANȚIE ȘI ASISTENȚĂ

Furnizorul va fi tras la răspundere pentru orice produse defecte sau defecte constatate care pot fi atribuite acestora, cu condiția ca astfel de defecte să fi fost notificate furnizorului prin poștă recomandată cu chitanță de retur trimisă la următoarea adresă: Francesco Conte com srl, Calea Victoriei 214, sector 1 Bucuresti, sau notificat prin e-mail trimis la următoarul email notiziario@venchi.ro în termen 8 de la data livrării bunurilor achiziționate.

11) OBLIGAȚIILE CUMPĂRĂTORULUI

Cumpărătorul este de acord să plătească prețul bunurilor achiziționate conform termenilor și metodelor din prezentul Contract. După finalizarea procedurii de cumpărare online, Cumpărătorul va tipări și stoca pagina web care conține detaliile comenzii. Informațiile conținute aici au fost examinate și acceptate de către Cumpărător, care declară că a recunoscut-o după ce a fost redirecționată către această pagină web la plasarea comenzii.

12) METODA DE ÎNREGISTRARE A CONTRACTULUI

Furnizorul este de acord să informeze Cumpărătorul că fiecare comandă plasată la Furnizor este stocată în format digital pe serverul care găzduiește acest site Web în conformitate cu criterii de confidențialitate și securitate.

13) COMUNICAȚII ȘI RECLAMAȚII

Toate comunicările scrise adresate Furnizorului, inclusiv orice reclamații, vor fi considerate valabile numai dacă sunt trimise la următoarea adresă: Francesco Conte com srl, Calea Victoriei 214, București, sector 1, sau prin e-mail la următoarea adresă notiziario@venchi.ro. Cumpărătorul va indica în formularul de înregistrare a comenzii locul de reședință și domiciliul, numărul de telefon și adresa de e-mail pentru primirea comunicărilor de la Furnizor.

14) JURISDICȚIA ȘI LEGEA APLICABILĂ

Orice litigii care decurg din sau în legătură cu acest contract vor fi soluționate de instanța competentă din București, sector 1, în cazul în care părțile convin să supună aceste litigii unei instanțe ordinare.
Acest contract este reglementat de legea română.

15) DURATA CONTRACTULUI ȘI EFICACITATEA

Confirmarea comenzii implică acceptarea de către Cumpărător a acestor condiții generale de vânzare. Actualizările și modificările aduse acestor termeni și condiții sunt eficiente din momentul publicării pe acest site web. Orice modificare sau actualizare a acestor termeni și condiții va fi considerată valabilă și eficientă pentru comenzile care urmează să fie completate și pentru care pagina de rezumat relativă nu este încă afișată sau tipărită.

16) DREPTUL DE RETRAGERE

Cumpărătorul are dreptul de a rezilia contractul încheiat cu Vânzătorul, fără nicio penalizare și fără a specifica motivul, în termen de 14 zile de la data primirii bunurilor cumpărate de pe www.venchi.ro. Pentru a se retrage din contract, Cumpărătorul poate folosi formularul de returnare (denumit Notificare Privind Retragerea din Contract). Formularul trebuie completat și trimis Vânzătorului prin e-mail la adresa  notiziario@venchi.ro .  De asemenea, clientul poate scrie și trimite vânzătorului o declarație care să ateste decizia de retragere din contract.  După ce s-a retras din contract, Cumpărătorul trebuie să returneze produsele Vânzătorului, predându-le transportatorului pentru expediere în termen de cel mult 14 zile de la data la care Cumpărătorul a notificat Vânzătorului decizia sa de a se retrage din contract. În cazul în care Cumpărătorul decide să utilizeze o metodă de livrare diferită de cea indicată de Vânzător, Cumpărătorul va plăti direct costurile de returnare a bunurilor și va fi răspunzător în cazul pierderii sau deteriorării produselor în timpul transportului.

Dreptul de retragere, pe lângă termenii și circumstanțele menționate anterior, va fi considerat corect exercitat dacă sunt respectate următoarele condiții:

– formularul de returnare trimis sau orice altă comunicare prin care se menționează decizia de retragere din contract trebuie completat în mod corespunzător și trimis vânzătorului în termen de 14 zile de la primirea mărfurilor
– produsele trebuie returnate în ambalajul original
– produsele trebuie livrate către transportatorul în termen de 14 zile începând cu momentul în care Cumpărătorul a notificat Vânzătorului decizia sa de a se retrage din contract
– bunurile nu trebuie deteriorate.

Cumpărătorul este responsabil pentru valoarea redusă a produselor returnate, rezultată din orice altă utilizare decât cea autorizată de Vânzător pentru a permite Cumpărătorului să constate natura, caracteristicile și funcționarea produselor.

În cazul în care dreptul de retragere este exercitat în modul prevăzut, Vânzătorul va verifica conformitatea produselor returnate și va rambursa suma în termen de 14 zile de la data la care Vânzătorul a luat cunoștință de exercitarea dreptului de retragere de către Cumpărător .

Vânzătorul va rambursa suma utilizând aceeași metodă de plată utilizată de Cumpărător pentru a cumpăra produsele returnate, cu excepția cazului în care părțile au convenit altfel.

În cazul în care dreptul de retragere nu este exercitat în conformitate cu termenii și procedurile descrise, Cumpărătorul nu va avea dreptul la rambursarea banilor plătiți Vânzătorului.

NOTIFICARE PRIVIND RETRAGEREA  UNILATERALA DIN CONTRACT

 –  Eu / noi _________________________________________ prin prezenta notificăm retragerea din contractul meu / nostru de vânzare
pentru următoarele bunuri / servicii ________________________________________

– Comandat la ____________ / primit la _____________

– Numele / numele clientului / clienților ____________________________________________

– adresa / adresele clientului / clienților ____________________________________________

– Semnătura clientului / clienților (numai dacă acest formular este notificat pe suport de hârtie) 
_____________________________________________________________

Date _______________________________________